คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

กรรมการตรวจสอบ

ดร จงรัก ระรวยทรง

กรรมการตรวจสอบ