บริษัทย่อย

บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้ (GKA)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 200,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ (GKP)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038-1044 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 110/9-10 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดูแผนที่

บจก. เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย (KNP)

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 50,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 113/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. พัฒนาพลังงานลม

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,052,100,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 445,454-456 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ดูแผนที่

บจก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า (NKP) 1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 2,600,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 111,111/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ดูแผนที่

บจก. กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ (GNP)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,138,100,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง (GLED)

ผลิตหลอดไฟ LED

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ (GSC)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ (GUCI)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 10,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

10. บจก. สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ (SGSE)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 (GSP-1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 (GSP-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 39,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 289/28 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดูแผนที่

บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 (GSR-1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 21,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลยที่ 113/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 (GSR-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GPD)

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 15,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ (SES)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 1365 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพพมหานคร

ดูแผนที่

บจก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ (BGP)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00
ที่อยู่ :

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่

Gunkul International (Mauritius) (GIM) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : USD 4,517,960.00
ที่อยู่ :

6th Floor, Tower A, 1 CyberCity, Ebene, Republic of Mauritius

ดูแผนที่

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. (GIS) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : SGD 200,000.00
ที่อยู่ :

8 Cross Street #10-00 PWC Building Singapore 048424

ดูแผนที่

Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. (GMP) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : SGD 150,000.00
ที่อยู่ :

8 Cross Street #10-00 PWC Building Singapore 048424

ดูแผนที่

Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. (GKMCP 1) 3)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : USD 100,000.00
ที่อยู่ :

437(A), Pyay Road, Kamayut Township, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

ดูแผนที่

Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (GK Sendai) 4)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : JPY 50,000.00
022-208-9447
ที่อยู่ :

Sendai MarkOne 19F 1-2-3 Chuo, Aoba-ku, Miyagi 980-8485

โทรสาร :

022-208-9301

ดูแผนที่
หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,799 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ จำนวน 2,940 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงสำหรับหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และ หุ้นบุริมสิทธิ์ 1 หุ้น เท่ากับ 20 เสียง
  2. บริษัทฯ ถือหุ้นใน GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GIM ถือหุ้นใน GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ GIS ถือหุ้นใน GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100
  3. GMP ถือหุ้นใน GKMCP 1 ในสัดส่วนร้อยละ 51
  4. GIM ถือหุ้นใน GK Sendai ในสัดส่วนร้อยละ 100