ตำแหน่งงานว่าง

Careera at Gunkul

เจ้าหน้าที่บริหารผลตอบแทน และเงินเดือน : 1 ตำแหน่ง 01 มีนาคม 2560

คุณสมบัติ :

 • Bachelor's Degree in Human Resources Management or any related filed.
 • At least 3-4 years experience in Payroll and Welfare Regulations.
 • Good communication and interpersonal skills with positive service mind and attitude.
 • Sound judgment, good decision making and problem solving skills.
 • Good command of Ms. Office
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Human Resources Management, Business Administration, Human Resources Development or related fields is preferable
 • At least 5-8 years in management level
 • Knowledge of Human Resource Development, Organizational Development, Training, Recruitment, Employee Relations & Productivities such as 5S, QCC, ISO & Safety
 • Prefer familiarity with engineering/construction/manufacturing industry
 • Good communication of both spoken & written English
 • Good communication and interpersonal skills
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Male / Female, age 35 years.
 • Bachelor's degree Management finance accounting economics or related field.
 • Experience in public company investor relations 8-10 years.
 • The ability of management. Workaround Negotiating a coordinated initiative.
 • Have knowledge of the stock exchange rules.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Age 30-40 years
 • Having basic knowledge in business, accounting, laws and regulations governing commercial business, or having attended training courses concerning corporate secretarial practices
 • Having knowledge and understanding about corporate governance principles and best practices
 • Being independent and straightforward in the discharge of duties and provision of both recommendations and comments
 • Having experience in the secretarial function to the Board of Directors or other qualifications that contribute to effectiveness in the discharge of corporate secretarial functions
 • Arranging meetings for the Board of Directors, Management Committee and AGM as well as coordinate to ensure that all resolutions have been implemented and
 • Good command in English
 • Proficient in MS Office: word, Excel and PowerPoint
 • Excellent organizational and time-management skills
 • Outstanding communication and negotiation abilities
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Female, Thai Nationality
 • Bachelors' Degree in Accounting
 • Able to work under pressure and is a team player
 • Computer Literacy
 • Fair Command of spoken & written English
 • At least 2 years experiences in Accounting role

รายละเอียดงาน :

 • Prepare monthly payment vouchers
 • Issue invoice, prepare and issue receipts
 • Follow up cross charges and ensure all documentation, AP, AR withholding Tax, VAT
 • Support and coordinate accounting documentation from different resorts to ensure completeness and accuracy for approval
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality
 • Male/Female , age 22-28 years old. Thai Nationality Only.
 • Bachelor's Degree in Energy Management , or Power Electric.
 • Min 1-3 in Power Plant or Energy Project Management experience. And Biding Project.
 • Good personality, good human relationship and communication skill.
 • Good command of spoken, written and read English.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality Only
 • Male/ Female, age 25-35 years old.
 • Bachelor's degree in Occupational Health and Safety Management.
 • Minimum of 3-5 years working experience in Manufacturing Industry.
 • Well understanding of Safety, Occupational Health, Environment, Quality Systems (ISO 9001:2008, ISO 14001, etc,)
 • Good communication skills and good interpersonal skills
 • Good team player and can work well under pressure.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Male, age 22-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Electrical power or any related field.
 • Experience in Industrial sales, High-voltage project will be an advantage.
 • Good personality, relationship, communication skills
 • Able to communicate in English.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality Only
 • Male, age 28 years old up
 • Bachelors or Masters Degree in electrical power engineering, energy technology or energy systems engineering, or environmental engineering
 • High proficiency in spoken and written English, capable of drafting English reports with ease
 • At least 3 years of relevant work experience, preferably in energy
 • Experience in financial modeling would be desirable
 • Ability to think clearly and to analyze complex problems
 • Self-motivated and enthusiastic
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • A team player with good interpersonal skills, able to work and deal with both internal and external people
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, สารสนเทศ, อักษรศาสตร์ อุตสาหะการ
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และชอบงานติดต่อประสาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมเบื้องต้น

รายละเอียดงาน :

 • มีความสามรถพูดภาษาอังกฤษได้ดีในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
 • จดและบันทึกการประชุม โต้ตอบจดหมาย กับ Main Contractor, Consultant, Contractor และ Project Team
 • มีความเข้าใจเอกสารงานวิศวกรรม ทั้ง โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถช่วยดูแลจัดการและบริหาร เอกสารงานควบคุมคุณภาพ เอกสารงานวิศวกรรม เอกสารงานความปลอดภัย เพื่อควบคุมการ เข้า-ออก ของเอกสาร บันทึก ติดตามเอกสารดังกล่าวให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและทันสมัย
 • ติดตามรวบรวมเอกสาร As-built และ Final Document จากผู้รับเหมาทุกราย เมื่อเสร็จสิ้นงาน จัดทำเป็นเอกสาร Turnover เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าและเพื่อวาง Final Payment ทั้งที่เป็น Hard Copy และ Electronic File
 • ดูแลจัดการและบริหารงานสำนักงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ควบคุมดูแล Cash Box อุปกรณ์สำนักงาน เร่งรัดติดตามเอกสาร Allowance & Expenses, Time Sheet ของพนักงานในโครงการ การใช้รถยนต์ Pool Car
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, สารสนเทศ, อักษรศาสตร์ อุตสาหะการ
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และชอบงานติดต่อประสาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมเบื้องต้น
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

 • ดูแลจัดการและบริหาร เอกสารงานควบคุมคุณภาพ เอกสารงานวิศวกรรม เอกสารงานความปลอดภัย เพื่อควบคุมการ เข้า-ออก ของเอกสาร บันทึก จัดระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึง กระจายเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและติดตามเอกสารดังกล่าวให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและทันสมัย
 • เข้าใจในระบบของการจัดแบ่ง หน้าที่ของเอกสาร เช่น RFI, Inspection Sheet, Test Package, MDR และ Punch List, Discipline Engineering Document, HSE Document เป็นต้น
 • ติดตามรวบรวมเอกสาร As-built และ Final Document ดังกล่าวมาจากผู้รับเหมาทุกราย เมื่อเสร็จสิ้นงาน
 • จัดทำเป็นเอกสาร Turnover เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าและเพื่อวาง Final Payment / Hard Copy และ Electronic File
 • ดูแลจัดการและบริหารงานสำนักงาน
 • ควบคุมดูแล Cash Box อุปกรณ์สำนักงาน
 • เร่งรัดติดตามเอกสาร Allowance & Expenses, Time Sheet ของพนักงานในโครงการ การใช้รถยนต์ Pool Car
สมัครงานตำแหน่งนี้

If you would like to store your resume and/or cover letter for future applications without applying at the present time, to leave your information