ตำแหน่งงานว่าง

Careera at Gunkul

INVESTMENT ANALYST : 1 ตำแหน่ง 24 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำแผนงบประมาณ วิเคราะห์การเงิน  วิเคราะห์โครงการลงทุน
 • มีความชำนาญในการจัดการและวางแผนอย่างเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน หรือกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
 • มีความชำนาญใน MS Office โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint
 • ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ
 • หากมี CPA license หรือ มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง  ( ในส่วนของไฟฟ้า )
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม (ไฟฟ้า)
 • สามารถไปประจำพื้นที่ก่อสร้างต่างจังหวัดได้
 • ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Development and improvement products and invent new products of the company. (such as LED Lighting / Solar cell / High Voltage Equipment)
 • Development and improvement production process.
 • Generate design and detailed engineering deliverables for a particular engineering discipline.
 • Plan and execute project specific engineering schedule to assure on time delivery of engineering tasks.
 • Translate conceptual designs into detailed engineering documentation including drawings and calculations.
 • Create engineering drawings, specifications and plans through the application of standard processes and codes of practice.
 • Contribute to design reviews and design verification and present it for approval and prepare technical documentation.
 • Use standard processes and tools including 2D drafting and 3D modelling software packages and assist in developing new methodologies.
 • Create and maintain standard solutions and drive for improvement of the product solutions.
 • Prepare 3D models (parts, assemblies) for the overall Power Quality products and work on supplier development projects in co-operation with SCM ,Production and QC.
 • Create project specific mechanical design for preliminary project.
 • Introduce products to customers.

Location : Bangkruay

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Male, 35-45 years old
 • Bachelor’s Degree in Power Electric or any related field.
 • At least 8-10 years experience in Construction & Project Management.
 • Have a Engineering the practice of the Associates.
 • Able to drive a car and able travel up country.
 • Experience in Control of the Electrical distribution system and High-Low Voltage system  Project, Electrical station or related field is an advantage.
 • Have experience in coordination with government organization is preferred.
 • Good command of Ms Office.
 • Can be Contracted under the project completed.

Location : Northeast

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality Only
 • Male, age 28 years old up
 • Bachelors or Masters Degree in electrical power engineering, energy technology or energy systems engineering, or environmental engineering
 • High proficiency in spoken and written English, capable of drafting English reports with ease
 • At least 3 years of relevant work experience, preferably in energy
 • Experience in financial modeling would be desirable
 • Ability to think clearly and to analyze complex problems
 • Self-motivated and enthusiastic
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • A team player with good interpersonal skills, able to work and deal with both internal and external people
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Male, age 22-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Electrical power or any related field.
 • Experience in Industrial sales, High-voltage project will be an advantage.
 • Good personality, relationship, communication skills
 • Able to communicate in English.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality
 • Male/Female , age 22-28 years old. Thai Nationality Only.
 • Bachelor's Degree in Energy Management , or Power Electric.
 • Min 1-3 in Power Plant or Energy Project Management experience. And Biding Project.
 • Good personality, good human relationship and communication skill.
 • Good command of spoken, written and read English.
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Female, Thai Nationality
 • Bachelors' Degree in Accounting
 • Able to work under pressure and is a team player
 • Computer Literacy
 • Fair Command of spoken & written English
 • At least 2 years experiences in Accounting role

รายละเอียดงาน :

 • Prepare monthly payment vouchers
 • Issue invoice, prepare and issue receipts
 • Follow up cross charges and ensure all documentation, AP, AR withholding Tax, VAT
 • Support and coordinate accounting documentation from different resorts to ensure completeness and accuracy for approval
สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ :

 • Bachelor's Degree in Human Resources Management or any related filed.
 • At least 3-4 years experience in Payroll and Welfare Regulations.
 • Good communication and interpersonal skills with positive service mind and attitude.
 • Sound judgment, good decision making and problem solving skills.
 • Good command of Ms. Office
สมัครงานตำแหน่งนี้

If you would like to store your resume and/or cover letter for future applications without applying at the present time, to leave your information