ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
2.72บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.06 / 2.26%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
64,749,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.74 / 1,734,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.72 / 4,755,000
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.66 - 2.66
ต่ำสุด - สูงสุด
2.66 - 2.76
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.66 - 2.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.46