ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวผลิตภัณฑ์ส่องสว่างโดยใช้เทคโนโลยีแอลอีดี ผลิตและประกอบ โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมดูแลคุณภาพโดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

เพื่อให้ลูกค้าของบริษัท มั่นใจได้ว่า กันกุล แอลอีดี สามารถส่งมอบ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ สินค้าที่มีมาตรฐาน และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ