เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำทุนทรัพย์จากการนี้ สนับสนุนซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ