เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาจากสถาบัน AIT ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าฯสาขาวิเชียรบุรี จำนวน 18 ท่าน แยกเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ 8 ท่าน และนักศึกษาไทย 10 ท่าน

โดยมี คุณนัธทวัฒน์ นาวีพิทักษ์สมุทร หัวหน้าโรงไฟฟ้าฯบริษัทกันกุลชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด คุณ คุณประกอบ สุขเกิด วิศวกร รวมถึงเจ้าหน้าจากสำนักงานใหญ่อีก2ท่าน และพนักงานในโรงไฟฟ้าฯวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯวิเชียรบุรี และ ระบบการผลิตไฟฟ้าฯ รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โซล่าเซลส์

หลังจากนั้น ได้นำคณะนักศึกษา เข้าชมภายในโรงไฟฟ้าฯ เพื่อให้ ได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆหน้าที่การทำงานต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจหรือไม่ทราบในระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง ในการนี้ได้จัดเครื่องดื่ม ของว่าง ให้คณะนักศึกษาของสถาบัน AIT

ท้ายสุดตัวแทนคณะนักศึกษา จำกัด ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก โดยคุณนัธทวัฒน์ นาวีพิทักษ์สมุทร เป็นผู้รับมอบ