เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ชั้น 1 บริเวณ Sale Gallery อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมอันดีงาม และสนับสนุนบุคลากรให้ทำความดี เป็นคนดีของสังคม เพื่อความสงบสุขของชาติ อย่างยั่งยืน