เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานด้านหน้าอาคารชั้น 1 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมอันดีงาม และสนับสนุนบุคลากรให้ทำความดี เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติยั่งยืน