วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมด ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง