วันที่ 2 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ และคุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบหน้ากากผ้าแก่ผู้จัดการฝ่ายและตัวแทน สำหรับแจกจ่ายพนักงานทุกคนเพื่อสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 8 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก