เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานเพื่อแทนคำขอบคุณและความห่วงใยช่วงวิกฤต Covid-19 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของบริษัทฯในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)