เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนมกราคม 2562 ทางบริษัท จี.เ.ค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด และ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ในเครือบริษัท กันกุลเอ็นจิเนีนริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณอารีวรรณ เฉลิมแดน ผู้อำนวยการอาวุโสสายโรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบสิ่งของสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่โรงเรียนต่างๆ เช่นโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎบำรุง)