รางวัล ปี 2560

ประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนโครงการประกวดดนตรีนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1
โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ใบประกาศ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โล่รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
APEA 2016 Outstanding Category
โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
โล่เกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับ GKP เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
โล่เกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับ GKA เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
โล่เกียรติคุณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน ราษฎร์บำรุง ผู้มีคุณูปการต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โล่เกียรติคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน