โล่รางวัล ชนะเลิศ การแต่งกายย้อนยุคดีเด่น
โล่เกียรติคุณสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาจากสำนักงานเขตดุสิต
โล่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2013 Olympic Day 357 ปี โคราช สู่มหานครแห่งอนาคต
โล่เชิดชูเกียรติ จาก มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ด้านผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ
โล่เกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ให้ไว้ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร
โล่ที่ระลึกจาก กรมการจัดหางาน จากการสนับสนุน โครงการอบรมวินัยอุตสาหกรรมให้แก่แรงงานไทย
โล่เชิดชูเกียรติ จาก โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โครงการเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีนคร" ประจำปีการศึกษา 2553
โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม FIBO
โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
โล่ที่ระลึกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการให้การสนับสนุน "โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมสู่กริด"
SET AWARDS 2014 Outstanding Investor Relations Awards SET market capitalization of THB2 bin.-THB10 bin.
SET AWARDS 2013 Outstanding Investor Relations Awards SET market capitalization of THB 10 bin.-THB20 bin.