บจก. จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ (GPS)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 930,000,000

โทรศัพท์ : 02-998-5706

ที่อยู่ : -