บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 (WHA_GSR-6)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 14,500,000.00