บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 (WHA_GSR-9)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000.00