บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ (WHA_GSR-10)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 15,500,000.00