บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ (WHA_GSR-16)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000.00