บริษัทร่วมและบริษัทคู่ค้า

บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 (WHA_GSR-17)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

อ่านเพิ่มเติม
Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd (KGS)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ ในประเทศมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. ทีเอชซีจี กรุ๊ป (THCG)

ดำเนินธุรกิจกัญชงและกัญชา

อ่านเพิ่มเติม
บจก. ไทยสติ๊คเฮิร์บ (TSH)

ดำเนินธุรกิจกัญชงและกัญชา

อ่านเพิ่มเติม