บริษัทย่อย

บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้ (GKA)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
บจก. เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย (KNP)

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ (GKP)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
บจก. พัฒนาพลังงานลม

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า (NKP) 1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ (GNP)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม