บจก. กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง (GLED)

ผลิตหลอดไฟ LED

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร