บจก. กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ (GUCI)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 10,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร