บจก. สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ (SGSE)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร