บจก.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 (GSP-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 39,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 289/28 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี