บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี้ (GKA)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 200,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-985-2250-3

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี