บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ (GKP)

ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 100,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-8799-9148-9

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038-1044 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 110/9-10 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี