บจก. เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย (KNP)

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : ฿ 50,000,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 113/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร