บจก. พัฒนาพลังงานลม

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 1,052,100,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 445,454-456 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา