บจก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า (NKP) 1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน : ฿ 2,600,000.00

โทรศัพท์ : 02-242-5800

ที่อยู่ :

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 111,111/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี