บริษัทย่อย

บจก. กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง (GLED)

ผลิตหลอดไฟ LED

อ่านเพิ่มเติม
บจก. กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ (GSC)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. กันกุล แอนด์ ยูซีไอ เพาเวอร์ (GUCI)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ (SGSE)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 (GSP-1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก.กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 (GSP-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม