บริษัทย่อย

บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 (GSR-1)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 (GSR-2)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (GPD)

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
บจก. โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ (SES)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
บจก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ (BGP)

ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม
Gunkul International (Mauritius) (GIM) 2)

ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม