บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

1177 ชั้น 8 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

    • 0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

คุณฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง

  • 0-2242-5800 ต่อ 5886

คุณกุลรวี แสนชัยกร

  • 0-2242-5800 ต่อ 5876
  • 094-910-4445

ฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้