บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

คุณจันทรา จงจามรีสีทอง / คุณธนวรรณ พัฒนะเอนก

1177 ชั้น 8 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

  • 0-2242-5800 (อัตโนมัติ)
  • 0-2242-5800 ต่อ 5867/5868

ฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้