ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  กราฟราคาหลักทรัพย์

  ราคาหลักทรัพย์

  GUNKUL

  2.74 บาท
  เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
  - / -%
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  43,994,000
  ช่วงราคาระหว่างวัน
  2.72 - 2.76
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  1.85 - 3.00

  ปฎิทินนักลงทุน

  There are no events in this period

  อีเมล์รับข่าวสาร

  ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ