ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  กราฟราคาหลักทรัพย์

  ราคาหลักทรัพย์

  GUNKUL

  5.45 บาท
  เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
  - / -%
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  68,605,700
  ช่วงราคาระหว่างวัน
  5.40 - 5.55
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  2.00 - 5.85

  ปฎิทินนักลงทุน

  งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564

  วันที่ : 26 พ.ย. 2564
  เวลา : 11:15 - 12:00 น.
  รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

  อีเมล์รับข่าวสาร

  ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ