ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  กราฟราคาหลักทรัพย์

  ราคาหลักทรัพย์

  GUNKUL

  3.08 บาท
  เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
  -0.08 / -2.53%
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  18,066,000
  ช่วงราคาระหว่างวัน
  3.06 - 3.18
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  2.54 - 3.38

  ปฎิทินนักลงทุน

  งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562

  วันที่ : 29 พ.ย. 2562
  เวลา : 13:00 – 14:00 น.
  รายละเอียด : ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  อีเมล์รับข่าวสาร

  ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ