ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  กราฟราคาหลักทรัพย์

  ราคาหลักทรัพย์

  GUNKUL

  5.10 บาท
  เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
  +0.05 / 0.99%
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  50,925,210
  ช่วงราคาระหว่างวัน
  5.00 - 5.10
  ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  4.50 - 7.20

  ปฎิทินนักลงทุน

  There are no events in this period

  อีเมล์รับข่าวสาร

  ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ