วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 ส.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565 วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
25 พ.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565 วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565
เวลา : 11:15 - 12:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
27 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ : 27 เม.ย. 2565
เวลา : 13.00 น.
รายละเอียด : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
08 มี.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564 วันที่ : 08 มีนาคม 2565
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday