วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
02 ธ.ค. 2563 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563 วันที่ : 2 ธ.ค. 2563
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
21 เม.ย. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ : 21 เม.ย. 2563
เวลา : 14.00 น.
รายละเอียด : ณ ห้องประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
12 มี.ค. 2563 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2562 วันที่ : 12 มีนาคม 2563
เวลา : 13:00 – 14:00 น.
รายละเอียด : ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย