วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 พ.ย. 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2564 วันที่ : 26 พ.ย. 2564
เวลา : 11:15 - 12:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
26 ส.ค. 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2564 วันที่ : 26 ส.ค. 2564
เวลา : 11:15 - 12:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
04 มิ.ย. 2564 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2564 วันที่ : 4 มิ.ย. 2564
เวลา : 11:15 - 12:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
28 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ : 28 เม.ย. 2564
เวลา : 09.00 น.
รายละเอียด : ห้องประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300