วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
29 พ.ย. 2562 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2562 วันที่ : 29 พ.ย. 2562
เวลา : 13:00 – 14:00 น.
รายละเอียด : ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 ก.ย. 2562 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2562 วันที่ : 10 ก.ย. 2562
เวลา : 14:10 – 15:10 น.
รายละเอียด : ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 พ.ค. 2562 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2562 วันที่ : 30 พ.ค. 2562
เวลา : 13:00 – 14:00 น.
รายละเอียด : ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พ.ค. 2562 วันจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น วันที่ : 15 พ.ค. 2562
26 เม.ย. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิปันผล วันที่ : 26 เม.ย. 2562
25 เม.ย. 2562 วันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้รับสิทธิปันผล) วันที่ : 25 เม.ย. 2562