ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
3.00บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.06 / 2.04%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39,833,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.00 / 9,458,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.98 / 2,516,400
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.96 - 2.94
ต่ำสุด - สูงสุด
2.94 - 3.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.94 - 3.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.46