ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
2.66บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.04 / 1.53%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,172,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.66 / 1,410,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.64 / 20,000
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.64 - 2.62
ต่ำสุด - สูงสุด
2.60 - 2.66
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.60 - 2.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.38