ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
2.68บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.02 / -0.74%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,781,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.70 / 171,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.68 / 3,302,700
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.70 - 2.70
ต่ำสุด - สูงสุด
2.68 - 2.76
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.68 - 2.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.85 - 3.24