ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
3.06บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.06 / 2.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,747,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.08 / 3,388,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.06 / 812,200
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
3.02 - 3.00
ต่ำสุด - สูงสุด
3.00 - 3.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.00 - 3.08
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.38