ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
5.65บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
- / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
120,940,845
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.70 / 7,218,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65 / 6,909,200
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
5.70 - 5.65
ต่ำสุด - สูงสุด
5.60 - 5.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.60 - 5.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.40 - 7.20