ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
2.54บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.04 / -1.55%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,959,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.56 / 1,132,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2.54 / 1,725,500
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.56 - 2.58
ต่ำสุด - สูงสุด
2.52 - 2.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.52 - 2.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.85 - 3.00