ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
5.45บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
- / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,605,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.50 / 3,231,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.45 / 8,662,900
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
5.50 - 5.45
ต่ำสุด - สูงสุด
5.40 - 5.55
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.40 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.00 - 5.85