ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
3.92บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
-0.06 / -1.51%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
144,910,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.94 / 487,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.92 / 6,044,700
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
4.02 - 3.98
ต่ำสุด - สูงสุด
3.92 - 4.04
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.92 - 4.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.00 - 4.16