ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
3.22บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.08 / 2.55%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
113,530,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.24 / 13,839,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.22 / 3,221,600
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
3.16 - 3.14
ต่ำสุด - สูงสุด
3.16 - 3.24
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.16 - 3.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.46