ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
3.02บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.06 / 2.03%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,245,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.02 / 1,459,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.00 / 398,700
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
2.98 - 2.96
ต่ำสุด - สูงสุด
2.98 - 3.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.98 - 3.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.38