ราคาหลักทรัพย์

SET : GUNKUL
5.10บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง
+0.05 / 0.99%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
50,925,210
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.10 / 1,613,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05 / 10,875,000
ราคาเปิด - วันก่อนหน้า
5.10 - 5.05
ต่ำสุด - สูงสุด
5.00 - 5.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.00 - 5.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.50 - 7.20