บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) แถลงคว้างานประมูลโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 132.9 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้เหมาะสม อีกทั้งเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ประโยชน์สำคัญของโครงการไมโครกริด คือ การเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ระบบไมโครกริดสามารถปลดตัวเองออกมาเป็นอิสระ โดยยังสามารถใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายหลัก หรือจากระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหมายถึงว่าระบบดังกล่าวสามารถกำหนดคุณภาพไฟฟ้า ความมั่นคงของไฟฟ้า และ ความน่าเชื่อถือของไฟฟ้าได้อีกด้วย