การติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำ ขนาดแรงดัน 33 เควี 95 ตร.มม. เส้นทางจากท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ฝั่งจังหวัดพังงา ไปท่าเทียบเรือบ้านทุ่งดาบ ฝั่งเกาะพระทอง จังหวัดพังงา ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร