การติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำ ขนาดแรงดัน 33เควี 95 ตร.มม. เส้นทางจาก ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ฝั่งจังหวัดพังงา ไปท่าเทียบเรือบ้านทุ่งดาบ ฝั่งเกาะพระทองจังหวัดพังงา ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร