Gunkul Engineering (GUNKUL) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ใช้ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมรับจ้างในงาน EPC และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย GUNKUL ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้า เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บไซต์ : www.future-electrical.com

โครงการที่เกี่ยวข้อง