บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางถึงแรงดันสูง และในปี 2553 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บริษัทได้เข้าสู่ธถรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ จากประสบการณ์ทางด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ทำให้ในปี 2558 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปในประเทศญี่ปุ่น

ในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมรวมแล้วมากกว่า 500 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศจึงต้องการที่จะแบ่งเบาภาระจากภาครัฐโดยการเปิดโอกาศให้ลูกค้าในกลุ่มประชาชนทั่วไป และผู้สนใจมีส่วนร่วมกับพลังงานสะอาดมากขึ้น จึงนำมาซึ่งโครงการ "GRoof Smart Living by Gunkul"

GRoof เป็นหนึ่งโครงการในเครือบริษัทฯ ซึ่งจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มที่พักอาศัยให้เข้าถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาได้โดยง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้นลูกค้าที่สนในสามารถแจ้งความต้องการ คำนวณกำลังการผลิตเบื้องต้น ติดต่อทีมสำรวจและติดตั้งผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง และเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น "GRoof"

นอกจากนั้น GRoof ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการโซล่าลูปท๊อปเสรีซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เว็บไซต์ : www.gunkulroof.com