ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี

ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้เอง บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

กำลังการผลิตรวม : 51.60 MWp

โครงการทั้งหมด : 24 โครงการ

รายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ ขนาด MW
  ดับบลิวเอชเอ  
1 ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1   0.64
2 ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3  0.83
3 ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 0.83
4 ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 0.83
  กันกุล โซลาร์   
5 กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 (T Park)  0.54
6 กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 (GKA)  0.24
7 กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 (GKA)  0.95
8 กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 (พิชัย)  0.02
9 สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ (CPAC) 0.50
10 โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้  (COTTO) 0.87
  Private PPA   
11 เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 1.10
12 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 1.00
13 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 0.48
14 มูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  0.46
15 Z Kuroda 0.59
16 CPF 25.00
17 โคกสมบูรณ์ ฟาร์ม  0.12
18 Homepro (18 สาขา)  8.29
19 Lotus (สาขาบางกระดี่) 0.44
20 Lotus (สาขาสมุทรปราการ) 0.44
21 GRACE  0.99
22 AGR 1.50
23 C.P. POLY INDUSTRY 4.45
24 BDMS  0.48
  รวม 51.60

โครงการที่เกี่ยวข้อง