บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวผลิตภัณฑ์ส่องสว่างโดยใช้เทคโนโลยีแอลอีดี ผลิตและประกอบ โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

เพื่อให้ลูกค้าของบริษัท มั่นใจได้ว่า กันกุล เอ็นเนอร์จี สามารถส่งมอบ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ สินค้าที่มีมาตรฐาน และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

โครงการที่เกี่ยวข้อง