เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาบ้านกล้วย ได้ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อ.ชนแดน เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พลังงาน จังหวัดในการ เข้าศึกษาดูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของโรงไฟฟ้าฯ ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทน