“ กันกุล “ ส่งมอบเครื่องสำอางเหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการแต่งหน้าผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย ในกิจกรรม “กันกุล แบ่งบุญสวย “ ผ่าน Fan page : รับบริจาคเครื่องสำอางแต่งหน้าศพ