เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขา หนองชุมพล จ.เพชรบุรี โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท GUNKUL ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานกฐินพระราชทาน จากพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับ ทางวัดคูหาบรรพต (เขาสะแก) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป