เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานเพื่อแทนคำขอบคุณ