คณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคหลอดไฟ LED ช่วยประหยัดไฟจำนวน 5,000 หลอด เพื่อเพิ่มความสว่างภายในอาคารตึกผู้ป่วยและบริเวณโถงทางเดิน นอกจากนี้และบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สำหรับใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม และใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี