วันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (Thailand Labor Management Excellence Award 2021) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญ ให้บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อไป