เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายนัฐพล ผลม่วง ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทกันกุลฯ ในนามบริษัทพัฒนาพลังงานลม จำกัด และบริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด เดินทางไปร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน และร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม 62” ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นกองทุนสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา